Kontakt


mikropiloty@mikropiloty.sk

bohrfix@bohrfix.sk

Spoločnosť

Bohrfix s r.o.
Brodňanská 479/116A
Žilina 
Slovensko 

Konateľ

Miroslav Horvát

+421 908 910 595